WERSJA POLSKA - KLIKNIJ                                  RUSSIAN/VERSION
TUTAJ
 

FROM: WSK “PZL-KALISZ” S.A.:

ASZ-62IR aircraft engine - MANUFACTURER'S ANNOUNCEMENT


Dear Customers, 
AN-2/Dromader Aircraft Users 
and ASz-62IR Engine Users,
WSK „PZL-KALISZ” S.A. is an aviation company located in Poland for manufacturing, overhauling and maintenance of the piston engines ASz 62IR suitable for your AN-2 & Dromader aircraft.
 
 
Our company has been certified to meet all the requirements of European Aviation Safety Regulations.
 
We have been obtained with the ASz-62IR type cerificates approved by EASA and by aviation authorities of USA, Canada, Brazil, Argentina, Poland and China. We are now in course of certification process performed by aviation authorities of Russia – this certificate will be valid for the most of former Soviet Union countries.


 ASz-62IR – OUR PRODUCT
 
 
We would like to proudly present our high quality product – the aircraft engine ASz-62IR (also known as ASH-62IR). Many years of experience and several kinds of produced engines led WSK “PZL KALISZ” to the leader position within these engines.
 
It’ s worth to mention that we are the only producer of ASz-62IR engine in the world.
 
 
OUR OFFER
 
We are ready to offer you both the brand-new units (with equipment and set of spare parts) & full technical support for your engines, including overhaul/repair service, spare parts/ accessories delivery, technical documentation etc.
 
 
Moreover we have in our sales offer the rebuilt/overhauled, fully operational (with “0” - hour TBO) engines.
 
Please kindly contact us and we'll send you our quotations so you can choose the best option for your aircraft.
 
 
TBO & SERVICE LIFE

Total service life for our ASz-62IR engines is 6200 hours
        .
TBO until first overhaul is 1400 hours
TBO until each next overhaul is 1200 hours

TECHNICAL CONDITIONS & WARRANTY
 

The technical conditions for engines ASz-62IR M18 & ASz-62IR-16 series are as follows:
 
(i)                 Brand-new engine
·        1400 hours of TBO until first overhaul on condition of using Aeroshell oil and its derivatives
Warranty:
·        Warranty period does cover 500 hours of engine operation or 12 months of operation time whichever comes first . Warranty period does not include shelf time nor freight time exceeding 6 months since issuing an Invoice
·        EASA FORM 1
·        Quality Release by the plant
·        Relevant documentation in English language
·        Preservation time – 12 or 24 months
 
(ii)               Major Overhaul Service
·         TBO is 1200 hours on condition of using Aeroshell oil and its derivatives
      Warranty :
·         1st O/H & 2nd O/H - 300 hours of engine operation or 9 months of operation time (whichever comes first) . Warranty period does not include shelf time nor freight time exceeding 6 months since issuing an Invoice
·         3rd O/H - 200 hours of engine operation or 6 months of operation time (whichever comes first). Warranty period does not include shelf time nor freight time exceeding 6 months since issuing an Invoice
·         EASA FORM 1
·         Quality release by the plant
·         Documentation in English language
·         Preservation time – 12 or 24 months.
 
(iii)             Rebuilt/ Overhauled Engines with „0”-hours of TBO
·         1200 hours of TBO on condition of using Aeroshell oil and its derivatives
 
                      
Warranty :
·         Engine after 1st O/H or 2nd O/H - 300 hours of engine operation or 9 months of operation time (whichever comes first) . Warranty period does not include shelf time nor freight time exceeding 6 months since issuing an Invoice
·         Engine after 3rd O/H - 200 hours of engine operation or 6 months of operation time (whichever comes first). Warranty period does not include shelf time nor freight time exceeding 6 months since issuing an Invoice
·         EASA FORM 1
·         Quality release by the plant
·         Preservation time – 12 or 24 months.
 
 
UPGRADES TO COME
 
WSK “PZl-KALISZ” S.A. would like to proudly pronounce a new type of ASz-62IR (fully interchangeable with our actual products), equipped with an ELECTRONIC FUEL INJECTION (EFI), to be released soon.
Thanks to EFI we will withdraw a traditional carburetor and replace it for fuel injection system.
 
Advantages of ASz-62IR equipped with EFI:
(i)                  Improved Engine Operation:
-          take off power
-          increased operation reliability under severe wearher conditions
-          improved fuel efficiency
(ii)                Increased output power
(iii)               Reduction in exhaust gas emissions
(iv)              Application of new ecological fuels 91 & 95 octanes
(v)                New alternative fuels such as ethanol
 
 
 
TECHNICAL PUBLICATIONS & MANUALS
 
Full set of our technical publications for ASz-62IR is a great tool for proper and safe maintenance of your engine.
 
We would like to offer you:
   - Aircraft engines operation Instructions - WT-62.02.01
   - Aircraft engines maintenance and inspection Instruction - WT-62.03.01K
   - Aircraft engines service instructions - WT-62.04.01K
-   Installation manual - WT-62.01.01K
    - Engine catalogue of spare parts for the engine for ASz-62 IR (ASz-62IR, ASz- 
        62 IR M-18, ASz-62 IR M-18-DHC-3)
 - Catalogue of Spare Parts for Accessories of ASz-62 IR engine
 
 
 
- Engine Technical Description
 
plus:
 
Annual subscription for our Bulletin Service for ASz-62IR 


CONTACT US!

We are at your service.
Please feel free to contact us for more detailed information regarding our services.
We are looking forward to make a business with you for many years to come
 
 
 
Our Address:
 
WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO "PZL - KALISZ"
SPÓŁKA AKCYJNA
62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 140
POLAND
 
Please visit our website:  www.wsk.kalisz.pl/index_a.htm 
 http://asz-62ir.pl.tl/

The aircraft engine type ASz-62IR is a single row nine cylinder, air-cooled carburettor redial engine with reduction gear. The engine is provided with a single speed centrifugal supercharger, a double ignition system, inertia starter. It is adapted to drive several accessories including those of the agricultural equipment. The engine is used to power the An-2 and M-1 8 aircraft. It has proven to be very reliable when operated under extremely severe onditions in arctic and desert climates. It has also proven dependable for agricultural aviation.

The ASz-62IR engine meets the requirements of FAR-33 and has met the certification requirements of Poland, Canada, Brazil, China and the USA.

The more modern versions of the ASz-621R engine are the K9-AA, Kg-BA and K9-BB. These engines have been improved by increasing their power. Their take-off power is 860 kW and their power rating is 698 kW. The K9-BA engine is also equipped with an adapter which allows setting the propeller into the feathered airscrew position. The K9-AA and the K9-BB engines are suitable for the PZL M-24 (Super Dromader) aircraft. The H9-BA engine is suitable for the DC-3 (Dakota) aircraft.

Each engine is subjected to the following quality control checks:

1 After assembly the engine is tested in our engine wind tunnel.

2 The engine is then disassembled and all parts are inspected and tested to ascertain that they meet all required specifications.

3 After reassembling, the technical parameters and performance of the engines are checked again.

We are proud of the outstanding quality of all of our products but we are particularly proud of the fact that there has never been a plane lost due to the failure of an engine manufactured by WSK Kalisz.

Opis ogólny

Silnik lotniczy ASz-62IR zbudowany jest w układzie cylindrów w pojedynczą gwiazdę jest 9-cylindrowym silnikiem reduktorowym, gaźnikowym chłodzonym powietrzem z jednobiegunową sprężarką promieniową, z podwójnym układem zapłonu i rozrusznikiem bezwładnościowym.

Silnik posiada sprężarkę odśrodkową, dzięki której uzyskuje się wzrost ciśnienia ładowania, gwarantującej utrzymanie mocy nominalnej do wysokości 1500 m. Silnik jest przystosowany do napędu wielu akcesoriów włączając w to akcesoria mające zastosowanie w rolnictwie gdzie z powodzeniem spełnia swoje zadania.

Silnik ten jest dostosowany do zabudowy na samolotach An-2, M-18 i DHC-3 "Otter" i udowadnia swoją niezawodność pracując w ekstremalnych warunkach klimatycznych zarówno obszarów pustynnych jak i polarnych.

Silnik ASz-62IR spełnia warunki FAR-33 oraz spełnił wymogi na uzyskanie certyfikatów Polski, Kanady, Brazylii, Chin, Argentyny i USA.

Nowsze wersje silnika ASz-62-IR noszą symbole K9-AA, K9-BA i K9-BB. Silniki te unowocześniono poprzez zwiększenie ich mocy. Ich moc startowa wynosi 860 kW a moc znamionowa 698 kW. Silnik K9-BA jest wyposażony w regulator obrotów i przystosowany do współpracy ze śmigłem o zmiennym skoku jak i również do współpracy ze śmigłem przestawialnym w chorągiewkę. Silniki K9-AA i K9-BB są wykorzystywane do zabudowy na samolocie PZL M-24 (Super Dromader). Silnik H9-BA jest przeznaczony do zabudowy na samolocie DC-3 “Dakota”.

Każdy silnik jest poddawany następującym czynnościom kontroli jakości.:
Po montażu silnik jest poddawany próbom w naszej hamowni silników tłokowych.
Następnie zostaje on zdemontowany i wszystkie jego części są poddane kontroli i testom dla zapewnienia ich zgodności z wszelkimi wymaganymi normami.
Po powtórnym montażu następuje kolejna kontrola parametrów technicznych i pracy silnika.

Jesteśmy dumni z wysokiej jakości wszystkich naszych produktów a szczególnie z faktu iż ani razu nie zdarzył się wypadek samolotu z winy silnika wyprodukowanego w WSK "PZL- Kalisz".
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja