WSK „PZL-KALISZ” S.A.

INFORMACJA OD PRODUCENTA SILNIKA LOTNICZEGO ASz-62IR:
Szanowni Klienci,
Użytkownicy Płatowców AN-2 i M18,
Użytkownicy Silnika ASz-62IR!  WSK „PZL-KALISZ” S.A. jest polskim przedsiębiorstwem z branży lotniczej. Jesteśmy producentem i dostarczycielem usług remontowych silnika tłokowego ASz-62IR zamontowanego na Państwa płatowcach AN-2 i M18 Dromader.

Nasza firma posiada certyfikaty zgodności z europejskimi wymogami bezpieczeństwa lotniczego.

Od 1999 r. posiadamy Certyfikat ISO 9001-2000.  

W celu umożliwienia wykonywania napraw silników lotniczych i ich osprzętu WSK ”PZL Kalisz” S.A. w 2000 roku uzyskało certyfikat na zgodność z wymaganiami europejskich przepisów lotniczych JAR 145 zmieniony w 2004r na PART 145. W 2001 r. otrzymało certyfikat PART 21G na produkcję silników i przekładni lotniczych oraz części do ich wyrobu. W 2002r uzyskało certyfikat AQAP-2110 na wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości podczas projektowania, prac rozwojowych i produkcji W 2009r 
uzyskało certyfikat AS9100

Posiadamy certyfikaty dla silnika ASz-62IR zatwierdzone przez EASA, oraz przez władze lotnictwa cywilnego USA, Kanady, Brazylii, Argentyny, Polski i Chin. 

Jesteśmy obecnie w trakcie postępowania certyfikacyjnego dotyczącego walidacji silnika przez władze lotnicze Rosji – certyfikat typu, który otrzymamy po zakończeniu postępowania certyfikacyjnego, będzie obowiązywał w większości krajów byłego Związku Radzieckiego.ASz-62IR – NASZ PRODUKT

Z dumą przedstawiamy nasz wysokiej jakości produkt – silnik lotniczy ASz-62IR. Wieloletnie doświadczenie i kilka rodzajów typów produkowanych silników zapewniło nam pozycję lidera na rynku silników ASz-62IR.

Warto wspomnieć, iż jesteśmy jedynym na świecie producentem nowych silników ASz-62IR.NASZA OFERTA

Pragniemy zaoferować Państwu sprzedaż nowych silników (wraz z doposażeniem), oraz kompleksowe wsparcie techniczne silnika ASz-62IR, obejmujące m.in. naprawy główne, naprawy specjalne, sprzedaż części zamiennych i agregatów, obsługę biuletynową 
i dokumentację techniczną.
Wykonujemy przedłużenia resursów silników ASz-62IR zgodnie z biuletynem 124/S/2005 oraz AI-14RA zgodnie z biuletynem oraz 123/S/2005 na których była wykonywana ostatnia naprawa główna w WSK PZL Kalisz 

Ponadto mamy w naszej ofercie handlowej odbudowane silniki, w pełni zdatne do lotu („0” godz. po naprawie głównej).

Prosimy skontaktować się z nami a prześlemy Państwu odwrotnie nasze oferty, co umożliwi wybór najlepszej opcji dla Państwa płatowców. RESURS MIĘDZYNAPRAWCZY I ŻYWOTNOŚĆ SILNIKA


Całkowita żywotność silników ASz-62IR wynosi 6200 godz.
Resurs do I naprawy głównej – 1400 godz.
Resurs międzynaprawczy po I naprawie głównej – 1200 godz.
WARUNKI TECHNICZNE I GWARANCJA

Poniżej przedstawiamy warunki techniczne naszej oferty na silniki ASz-62IR M18, oraz ASz-62IR 16 serii:

(i) Nowy silnik

- resurs miedzynaprawczy do I naprawy głównej 1400 godz. pod warunkiem eksploatacji na oleju Aeroshell i jego zamiennikach. 
Gwarancja 
- 500 godz. pracy silnika lub 12 miesięcy eksploatacji (w zależności co szybciej upłynie) w okres gwarancji nie wlicza się czasu transportu i magazynowania o ile nie przekracza 6 miesięcy od dni sprzedaży silnika 
- odbiór techniczny NKJ 
- dokumentacja w językach polskim, angielskim i rosyjskim / nie wystawiamy książek silnika/
- konserwacja 12 lub 24 miesiące


(ii) Naprawa główna 

- resurs miedzynaprawczy do naprawy głównej 1200 godz. pod warunkiem eksploatacji na oleju Aeroshell i jego zamiennikach. 
- gwarancja 
- I i II naprawa główna 300 godz. pracy silnika lub 9 miesięcy eksploatacji (w zależności co szybciej upłynie) w okres gwarancji nie wlicza się czasu transportu i magazynowania o ile nie przekracza 6 miesięcy od dnia sprzedaży silnika
- III naprawa główna 200 godz. pracy silnika lub 6 miesięcy eksploatacji (w zależności co szybciej upłynie) w okres gwarancji nie wlicza się czasu transportu i magazynowania o ile nie przekracza 6 miesięcy od dnia sprzedaży silnika 
- odbiór techniczny NKJ 
- dokumentacja w językach polskim, angielskim i rosyjskim / nie wystawiamy książek silnika/
- konserwacja 12 lub 24 miesiące


(iii) Silniki odbudowane

- resurs miedzynaprawczy po naprawie głównej 1200 godz. pod warunkiem eksploatacji na oleju Aeroshell i jego zamiennikach. 
- gwarancja dla silnika po I i II naprawie głównej 300 godz. pracy silnika lub 9 miesięcy eksploatacji (w zależności co szybciej upłynie) w okres gwarancji nie wlicza się czasu transportu i magazynowania o ile nie przekracza 6 miesięcy od dnia sprzedaży silnika 
- gwarancja dla silnika po III naprawie głównej 200 godz. pracy silnika lub 6 miesięcy eksploatacji (w zależności co szybciej upłynie) w okres gwarancji nie wlicza się czasu transportu i magazynowania o ile nie przekracza 6 miesięcy od dnia sprzedaży silnika 
- odbiór techniczny NKJ 
- dokumentacja w językach polskim, angielskim i rosyjskim / nie wystawiamy książek silnika/
- konserwacja 12 lub 24 miesiące
MODERNIZACJA SILNIKA
KLIKNIJ TUTAJ

WSK „PZL-KALISZ” S.A. pragnie z dumą zapowiedzieć nowy typ silnika ASz-62IR (w pełni zamienny z naszymi dotychczasowymi silnikami), wyposażony w elektroniczny system wtrysku paliwa.
System elektronicznego wtrysku paliwa zastąpi gaźnik.

Korzyści wynikające z zastosowania elektronicznego wtrysku paliwa:
(i) Ulepszona eksploatacja silnika:
- większa moc startowa
- zwiększona wytrzymałość w różnych warunkach klimatycznych
- oszczędność paliwa

(ii) Zwiększona moc nominalna
(iii) Redukcja emisji gazów spalinowych
(iv) Zastosowanie ekologicznych paliw 91 i 95 oktanów
(v) Możliwość zastosowania alternatywnych paliw, jak np. etanol.


DOKUMENTACJA TECHNICZNAKomplet dokumentacji technicznej silnika ASz-62IR to doskonałe narzędzie pozwalające właściwie i bezpiecznie eksploatować Państwa silnik.

W naszej ofercie jest następująca dokumentacja:

- Instrukcja użytkowania WT-62.02.01
- Instrukcja przeglądów WT-62.03.01K
- Instrukcja obsługi WT-62.04.01K
- Instrukcja zabudowy WT-62.01.01K
- Ilustrowany katalog części i zespołów 
- Ilustrowany katalog części do agregatów
- Opis techniczny silnika

oraz

- Obsługa Biuletynowa silnika ASz-62IR


PROSIMY O KONTAKT Z NAMI

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
Prosimy o kontakt w sprawie bardziej szczegółowych informacji dotyczącej naszych produktów i usług.
Liczymy na wieloletnią współpracę z Państwem.


Nasz adres:

WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO "PZL - KALISZ" 
SPÓŁKA AKCYJNA
62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 140Dyrektor Naczelny, Prezes Zarządu

Bogdan Karczmarz fax: +48 62 503 24 33

e-mail: president@wsk.kalisz.pl


Dyrektor handlowy

Bogusław Wilczyński tel. +48 62 504 61 77 ,
e-mail: wilczynski.boguslaw@wsk1.kalisz.pl


Program silnikowy

Zdzisław Druciarek tel. +48 62 504 67 31 ,
e-mail: salesdept@wsk.kalisz.pl

Rafał Chrzanowski tel. +48 62 504 61 45 ,
e-mail: chrzanowski_r@wsk1.kalisz.plZapraszamy na naszą stronę internetową

http://www.wsk.kalisz.pl/


 

The aircraft engine type ASz-62IR is a single row nine cylinder, air-cooled carburettor redial engine with reduction gear. The engine is provided with a single speed centrifugal supercharger, a double ignition system, inertia starter. It is adapted to drive several accessories including those of the agricultural equipment. The engine is used to power the An-2 and M-1 8 aircraft. It has proven to be very reliable when operated under extremely severe onditions in arctic and desert climates. It has also proven dependable for agricultural aviation.

The ASz-62IR engine meets the requirements of FAR-33 and has met the certification requirements of Poland, Canada, Brazil, China and the USA.

The more modern versions of the ASz-621R engine are the K9-AA, Kg-BA and K9-BB. These engines have been improved by increasing their power. Their take-off power is 860 kW and their power rating is 698 kW. The K9-BA engine is also equipped with an adapter which allows setting the propeller into the feathered airscrew position. The K9-AA and the K9-BB engines are suitable for the PZL M-24 (Super Dromader) aircraft. The H9-BA engine is suitable for the DC-3 (Dakota) aircraft.

Each engine is subjected to the following quality control checks:

1 After assembly the engine is tested in our engine wind tunnel.

2 The engine is then disassembled and all parts are inspected and tested to ascertain that they meet all required specifications.

3 After reassembling, the technical parameters and performance of the engines are checked again.

We are proud of the outstanding quality of all of our products but we are particularly proud of the fact that there has never been a plane lost due to the failure of an engine manufactured by WSK Kalisz.

Opis ogólny

Silnik lotniczy ASz-62IR zbudowany jest w układzie cylindrów w pojedynczą gwiazdę jest 9-cylindrowym silnikiem reduktorowym, gaźnikowym chłodzonym powietrzem z jednobiegunową sprężarką promieniową, z podwójnym układem zapłonu i rozrusznikiem bezwładnościowym.

Silnik posiada sprężarkę odśrodkową, dzięki której uzyskuje się wzrost ciśnienia ładowania, gwarantującej utrzymanie mocy nominalnej do wysokości 1500 m. Silnik jest przystosowany do napędu wielu akcesoriów włączając w to akcesoria mające zastosowanie w rolnictwie gdzie z powodzeniem spełnia swoje zadania.

Silnik ten jest dostosowany do zabudowy na samolotach An-2, M-18 i DHC-3 "Otter" i udowadnia swoją niezawodność pracując w ekstremalnych warunkach klimatycznych zarówno obszarów pustynnych jak i polarnych.

Silnik ASz-62IR spełnia warunki FAR-33 oraz spełnił wymogi na uzyskanie certyfikatów Polski, Kanady, Brazylii, Chin, Argentyny i USA.

Nowsze wersje silnika ASz-62-IR noszą symbole K9-AA, K9-BA i K9-BB. Silniki te unowocześniono poprzez zwiększenie ich mocy. Ich moc startowa wynosi 860 kW a moc znamionowa 698 kW. Silnik K9-BA jest wyposażony w regulator obrotów i przystosowany do współpracy ze śmigłem o zmiennym skoku jak i również do współpracy ze śmigłem przestawialnym w chorągiewkę. Silniki K9-AA i K9-BB są wykorzystywane do zabudowy na samolocie PZL M-24 (Super Dromader). Silnik H9-BA jest przeznaczony do zabudowy na samolocie DC-3 “Dakota”.

Każdy silnik jest poddawany następującym czynnościom kontroli jakości.:
Po montażu silnik jest poddawany próbom w naszej hamowni silników tłokowych.
Następnie zostaje on zdemontowany i wszystkie jego części są poddane kontroli i testom dla zapewnienia ich zgodności z wszelkimi wymaganymi normami.
Po powtórnym montażu następuje kolejna kontrola parametrów technicznych i pracy silnika.

Jesteśmy dumni z wysokiej jakości wszystkich naszych produktów a szczególnie z faktu iż ani razu nie zdarzył się wypadek samolotu z winy silnika wyprodukowanego w WSK "PZL- Kalisz".
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja