Engine Program Department:
 
Zdzislaw Druciarek tel. +48 62 504 67 31 ,
 
Rafal Chrzanowski tel. +48 62 504 61 45 ,
 The aircraft engine type ASz-62IR is a single row nine cylinder, air-cooled carburettor redial engine with reduction gear. The engine is provided with a single speed centrifugal supercharger, a double ignition system, inertia starter. It is adapted to drive several accessories including those of the agricultural equipment. The engine is used to power the An-2 and M-1 8 aircraft. It has proven to be very reliable when operated under extremely severe onditions in arctic and desert climates. It has also proven dependable for agricultural aviation.

The ASz-62IR engine meets the requirements of FAR-33 and has met the certification requirements of Poland, Canada, Brazil, China and the USA.

The more modern versions of the ASz-621R engine are the K9-AA, Kg-BA and K9-BB. These engines have been improved by increasing their power. Their take-off power is 860 kW and their power rating is 698 kW. The K9-BA engine is also equipped with an adapter which allows setting the propeller into the feathered airscrew position. The K9-AA and the K9-BB engines are suitable for the PZL M-24 (Super Dromader) aircraft. The H9-BA engine is suitable for the DC-3 (Dakota) aircraft.

Each engine is subjected to the following quality control checks:

1 After assembly the engine is tested in our engine wind tunnel.

2 The engine is then disassembled and all parts are inspected and tested to ascertain that they meet all required specifications.

3 After reassembling, the technical parameters and performance of the engines are checked again.

We are proud of the outstanding quality of all of our products but we are particularly proud of the fact that there has never been a plane lost due to the failure of an engine manufactured by WSK Kalisz.

Opis ogólny

Silnik lotniczy ASz-62IR zbudowany jest w układzie cylindrów w pojedynczą gwiazdę jest 9-cylindrowym silnikiem reduktorowym, gaźnikowym chłodzonym powietrzem z jednobiegunową sprężarką promieniową, z podwójnym układem zapłonu i rozrusznikiem bezwładnościowym.

Silnik posiada sprężarkę odśrodkową, dzięki której uzyskuje się wzrost ciśnienia ładowania, gwarantującej utrzymanie mocy nominalnej do wysokości 1500 m. Silnik jest przystosowany do napędu wielu akcesoriów włączając w to akcesoria mające zastosowanie w rolnictwie gdzie z powodzeniem spełnia swoje zadania.

Silnik ten jest dostosowany do zabudowy na samolotach An-2, M-18 i DHC-3 "Otter" i udowadnia swoją niezawodność pracując w ekstremalnych warunkach klimatycznych zarówno obszarów pustynnych jak i polarnych.

Silnik ASz-62IR spełnia warunki FAR-33 oraz spełnił wymogi na uzyskanie certyfikatów Polski, Kanady, Brazylii, Chin, Argentyny i USA.

Nowsze wersje silnika ASz-62-IR noszą symbole K9-AA, K9-BA i K9-BB. Silniki te unowocześniono poprzez zwiększenie ich mocy. Ich moc startowa wynosi 860 kW a moc znamionowa 698 kW. Silnik K9-BA jest wyposażony w regulator obrotów i przystosowany do współpracy ze śmigłem o zmiennym skoku jak i również do współpracy ze śmigłem przestawialnym w chorągiewkę. Silniki K9-AA i K9-BB są wykorzystywane do zabudowy na samolocie PZL M-24 (Super Dromader). Silnik H9-BA jest przeznaczony do zabudowy na samolocie DC-3 “Dakota”.

Każdy silnik jest poddawany następującym czynnościom kontroli jakości.:
Po montażu silnik jest poddawany próbom w naszej hamowni silników tłokowych.
Następnie zostaje on zdemontowany i wszystkie jego części są poddane kontroli i testom dla zapewnienia ich zgodności z wszelkimi wymaganymi normami.
Po powtórnym montażu następuje kolejna kontrola parametrów technicznych i pracy silnika.

Jesteśmy dumni z wysokiej jakości wszystkich naszych produktów a szczególnie z faktu iż ani razu nie zdarzył się wypadek samolotu z winy silnika wyprodukowanego w WSK "PZL- Kalisz".
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja